Fire Ext. ABC 9.0Kg RED – FEX132-MS-090-RD

– Tổng trọng lượng bình: 12.7kg.

– Chữa được các đám cháy loại A, B, C, E.

– Mức chịu lửa danh định: 27A 144B.

– Xuất xứ: Malaysia.