Fire Ext 9.0KG ABC RED -FEX107

  • Tiêu chuẩn : EURO * BS EN 3
  • Bộ chữa cháy ABC
  • Mã màu được nhận dạng ngay lập tức.
  • Tất cả các đơn vị được kiểm tra bằng phát hiện rò rỉ điện tử.
  • Hoạt động hiệu quả ở cả nhiệt độ cao và thấp