Bo mở rộng 4 ngõ fire phone cho tủ phân phối – FNV-FPI

– Bo mở rộng 4 kênh cho tủ điện thoại báo cháy
– Kết nối với tủ phân phối chính
– 4 ngõ ra cho điện thoại

Mã: FNV-FPO2 Danh mục: