Điện thoại báo cháy cầm tay – FNV-FH

Portable Handset
Color – Red (6 mount in FNV-TC cabinet)

Mã: FNV-FH Danh mục: