Hướng dẫn kết nối board mở rộng ( zone, relay) cho trung tâm báo cháy HCP

Bạn có thể tăng khu vực báo cháy cho tủ bằng cách sử dụng các board mở rộng để tiết kiệm chi phí và dễ quản lý khu vực của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các đấu nối mở rộng cho trung tâm báo cháy HCP bằng cách sử dụng module mở rộng HCP-1008.

Hướng dẫn kết nối board mở rộng ( zone, relay)

 Sử dụng module HDM 1008

    1. Thông số chung

 • Module HDM-1008 thuộc danh sách thiết bị phụ kiện trung tâm báo cháy thường Hochiki cung cấp tối đa 8 mạch zone Class B (Style B) hoặc 4 Class A (Style D)
 • Các đầu vào có thể lập trình thành kênh báo cháy kênh giám sát hoặc kênh dùng cho thiết bị chữa cháy
 • Cọc đấu dây trên module hoàn toàn có thể tháo dỡ dễ dàng thuận lợi cho công việc đấu nối và bảo trì.
 • Điện trở giám sát đường dây có chỉ số 3,9K.
 • Điện áp đầu ra 22v DC

   2. Cài đặt Jumpers

 • JW1: Jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 1 và 2
 • JW2: Jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 3 và 4
 • JW3: Jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 5 và 6
 • JW4: Jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 7 và 8
 • JW5: Hủy bỏ jumper nếu có bất kỳ Module mở rộng mạch nào được cài đặt và gắn vào Module cuối cùng của mạch mở rộng
 • P2: Kết nối cable dữ liệu P5 của trung tâm báo cháy hoặc Module mở rộng
 • P4: Kết nối nguồn điện P6 của trung tâm báo cháy hoặc Module mở rộng
 • P1: Kết nối dữ liệu cho Module mở rộng tiêp theo
 • P3: Kết nối nguồn điện cho Module mở rộng tiêp theo

Sử dụng module HRM-1008

1. Thông số chung

 • HRM-1008 là Module mở rộng 8 ngõ ra relay có thể lập trình cho tủ báo cháy dòng HCP-1000.
 • Mỗi ngõ ra có dòng tải 1A, 28 VDC.
 • Module có “terminal” rời nên dễ dàng đấu nối, kiểm tra.
 • Mỗi rờ le tương đương một cặp LED báo động/báo lỗi trên mặt bảng hiển thị (HMCC-1024-6, HMCC-1024-12, HECH-1048).
 • 8 ngõ ra rơ le có thể lập trình dạng C (tiếp điểm NO, NC).

2. Cài đặt Jumpers

 • JW1: Hủy bỏ jumper nếu có thêm bất kỳ Module mở rộng nào được cài đặt.
 • Jumper JW6 trên Module báo cháy chính phải được gỡ bỏ nếu có bất kỳ Module mở rộng cài đặt.
 • HRM-1008 yêu cầu tám điểm hiển thị.
 • Để tất cả các relay hoạt động độc lập, loại bỏ tất cả các jumper khỏi chân của chúng.
 • Để nối tất cả các chân commons với nhau, gắn tất cả các chân trên jumper tương ứng.
 • P1: Kết nối dữ liệu cho Module mở rộng tiêp theo.
 • P3: Kết nối nguồn điện cho Module mở rộng tiêp theo.
 • P2: Kết nối dữ liệu từ chân P5 của TTBC hoặc từ Module mở rộng trước đó.
 • P4: Kết nối dữ liệu từ chân P6 của TTBC hoặc từ Module mở rộng trước đó.

Chú ý: Khi kết nối thêm board mở rộng thì phải cài đặt cho tủ nhận board mở rộng nếu không thì tủ sẽ báo lỗi. Ngoài việc mở rộng bo kết nối bạn cũng có thế kết nối nhiều tủ báo cháy lại với nhau nhờ đó đáp ứng được yêu cầu của những dự án lớn với số lượng thiết bị nhiều mà không làm ảnh hưởng tới yêu cầu liên động của hệ thống.