Dự án lắp đặt hệ thống báo cháy cho nhà máy may mặc xuất khẩu Colltex Tây Ninh

Giới thiệu 

Nhà máy may mặc xuất khẩu Colltex Tây Ninh có địa chỉ tại Lô 27, Đường số 7, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh. Là nơi tập trung nhiều lao động với số lượng lớn cũng như nhiều máy móc và vật liệu dễ cháy vì vậy mà ban lãnh đạo công ty qua chọn lọc đã lựa chọn chúng tôi là đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy cho nhà máy.

Dự án lắp đặt hệ thống báo cháy cho nhà máy may mặc xuất khẩu Colltex Tây Ninh

Hạng Mục : Cung cấp, lập trình sủa lỗi đưa vào hoạt động hệ thống báo cháy Hochiki địa chỉ FN-4127

Kết quả : Đã khắc phục các lỗi của hệ thống, đưa vào vận hành bàn giao cho chủ đầu tư.