Hộp báo cháy khẩn cấp địa chỉ – DCP-AMS/KL/LP

– Nhiệt độ hoạt động:0 °C – 49 °C
– Dòng điện báo động:8mA
– Cường độ dòng điện khi chờ:600 µA
– Nguồn cấp điện:17 – 41 VDC

Mã: DCP-AMS Danh mục: