Hộp báo cháy khẩn cấp địa chỉ – DCP-AMS – KL/LP

– Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 49 °C
– Dòng điện báo động: 8mA
– Cường độ dòng điện khi chờ: 600 µA
– Nguồn cấp điện: 17 – 41 VDC

Mã: DCP-AMS Danh mục: