Khóa vô hiệu hóa xả khí Hochiki – SOM-R-DS

Độ ẩm: 90% RH.
Môi trường sử dụng: Trong nhà.