Hiển thị phụ không nối mạng cho trung tâm báo cháy địa chỉ – FN-LCD-S-R

– Dòng dự phòng : 20mA @ 24 VDC.
– Dòng báo động : 110mA @ 24 VDC
– Kích thước : 10.8” W x 8.00” H x 1.38” D
– Trọng lượng : 3.5 lbs

Mã: FN-LCD-S-R Danh mục: