Đèn báo cháy địa chỉ hành lang – EL-DL2

– Tuân thủ AS2293
– Công nghệ LED
– Pin chờ Li-Po không thể tách rời
– Sửa chữa để Hochiki kiểm tra chuyển đổi cơ sở (EL-TSB)
– Tính khả dụng của vỉ ngưng (NFW68/89 RA)

Mã: EL-DL2 Danh mục: