Nút nhấn khẩn dùng trong môi trường nguy hiểm CCP-E-IS

– Hỗ trợ yếu tố‘Frangible Glass’ hoặc ‘Non Frangible Plastic’.
– Thiết bị đầu cuối có thể kết nối lên đến 2.5 mm².
– Thiết kế vững chắc.