Nắp tròn che ngoài trời – HCSB-R

– Hình tròn.
– Nhựa cao cấp.
– Hàng chính hãng, gia công chất lượng