Đầu phun sprinkler hướng xuống T-ZSTX15

Phân loại : Xoay xuống.
Nhiệt độ nổ (°C) : 68.
Hệ số phun (K) : 5.6. 
Đường kính (mm) : 15.

Mã: T-ZSTX15 Danh mục: