Bộ kích hoạt tuần tự – HCVR-SQA

– Bao gồm 1 hộp để gắn tường để gắn tường
– Có đèn báo trạng thái lỗi

Mã: HCVR-SQA Danh mục: