Bộ cung cấp điện Vesda – VPS-250 seri

– Chỉ 230 VAC.
– Đèn LED bên ngoài.

Mã: VPS-250 seri Danh mục: