Quy chuẩn về đặt bình chữa cháy mà bạn chưa biết

Bình chữa cháy là một trong những thiết bị quan trọng cần thiết trong mỗi hệ thống chữa cháy hiện nay. Dưới đây là những quy chuẩn về việc lắp đặt thiết bị này mà có thể bạn chưa biết. Như các bạn đã biết bình chữa cháy được chia ra làm nhiều loại và quy chuẩn khi tiến hành lắp đặt không phải loại nào cũng giống nhau. Việc lắp đặt sai sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu không nhỏ cho quá trình dập tắt đám cháy của bạn.

Quy chuẩn về đặt bình chữa cháy mà bạn chưa biết

Tiêu chuẩn đặt bình chữa cháy đúng quy định

 • Số lượng bình chữa cháy tối thiểu cần để bảo vệ các mối nguy hiểm phải được xác định theo các quy định trong điều này.
 • Các bình chữa cháy bổ sung có thể được bố trí để tạo ra việc bảo vệ thích hợp hơn đối với các mối nguy hiểm đặc biệt.
 • Phải xem việc bảo vệ các đồ vật tồn chứa cao và các mối nguy hiểm khác yêu cầu các bình chữa cháy có khả năng phun thẳng đứng thích hợp.

Bình chữa cháy có công suất nhỏ hơn quy định trong bảng 1 và bảng 2 có thể được lắp đặt, cung cấp nhưng không được sử dụng chúng để thực hiện các yêu cầu bảo vệ tối thiểu của điều này.

 • Bình chữa cháy phải được trang bị để bảo vệ cả kết cấu của công trình, nếu dễ cháy, và chống lại các mối nguy hiểm ẩn chứa bên trong.
 • Phải trang bị các bình chữa cháy thích hợp đối với đám cháy loại A để bảo vệ công trình được quy định.
 • Phải trang bị các bình chữa cháy thích hợp đối với đám cháy loại A, B, C hoặc D nếu chúng có thể có mặt để bảo vệ các thành phần của công trình.

Bài viết liên quan:

Đám cháy A, B, C và D,E

Đám cháy loại A, B, C, D, E là viết tắt của các loại đám cháy sau.

 1. A: đám cháy bắt nguồn từ những vật rắn như: gỗ, giấy, lụa, nhựa…
 2. B: đám cháy chất lỏng như cồn, xăng, dầu…
 3. C: Đám cháy liên quan đến chất khí: Gas, Metan…
 4. D: Đám cháy bắt nguồn từ những kim loại K, Na, Mg …
 5. E: Đám cháy liên quan đến những thiết bị điện.

Chú ý
 • Các bình chữa cháy dạng bột được trang bị để bảo vệ các công trình cũng có thể được xem xét để bảo vệ nơi có người ở có khả năng cháy loại A (đám cháy bắt nguồn từ những vật rắn như: gỗ, giấy, lụa, nhựa…).
 • Công trình có mối nguy hiểm loại B (đám cháy chất lỏng như cồn, xăng, dầu…) và/hoặc loại C (Đám cháy liên quan đến chất khí: Gas, Metan…)  phải có các bình chữa cháy loại A theo tiêu chuẩn để bảo vệ công trình, cộng với các bình chữa cháy loại B và/hoặc loại C bổ sung. Khi bình chữa cháy có nhiều hơn 1 loại, các bình chữa cháy phải được xem xét để thỏa mãn các yêu cầu của từng loại.
 • Khu vực có người phải được phân loại thành mối nguy hiểm thấp, mối nguy hiểm trung bình hoặc mối nguy hiểm cao. Khu vực được giới hạn với mức độ nguy hiểm cao hơn hoặc thấp hơn phải được bảo vệ theo quy định. Cũng cần phải xem xét số lượng nơi có người, lứa tuổi của họ, và khả năng sơ tán của họ trong trường hợp xảy ra cháy.
 • Trong mỗi tầng, diện tích được bảo vệ và khoảng cách di chuyển được xác định trên cơ sở các bình chữa cháy được bố trí phù hợp với bảng 1 và 2.

Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy là bao nhiêu?

Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy không được quá 15m.

Các mối nguy hiểm phân tán hoặc cách xa nhau nhiều phải được bảo vệ riêng. Bình chữa cháy ở gần mối nguy hiểm phải được bố trí để có thể tiếp cận được khi có cháy mà không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Cỡ bình chữa cháy và việc bố trí đối với mối nguy hiểm điện

 • Mối nguy hiểm điện bao gồm cả mối nguy hiểm trực tiếp xung quanh thiết bị điện.
 • Tùy theo mối nguy hiểm là loại A hoặc loại B, kích cỡ và nơi bố trí các bình chữa cháy phải trên cơ sở mối nguy hiểm loại A hoặc loại B đã biết.
 • Nơi có các thiết bị điện, các bình chữa cháy phải được đảm bảo là thích hợp cho việc sử dụng trên các thiết bị điện và được ghi nhãn như vậy. Thiết bị điện phải được ngắt càng nhanh càng tốt để chống cháy lại.

Việc bố trí và công suất bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A, B

Mỗi tầng (sàn) phải được trang bị ít nhất 02 bình chữa cháy như quy định trong bảng 1. Nghĩa là trung bình bạn cần bố trí 2 bình chữa cháy cách nhau tối đa 20 mét.

Lưu ý: Đối với tầng có diện tích nhỏ hơn 100 m2 có thể chỉ trang bị 1 bình chữa cháy.

Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất lớn hơn, miễn là khoảng cách di chuyển tới các bình chữa cháy không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 1.

Bình chữa cháy công suất nhỏ hơn, dùng cho các mối nguy hiểm riêng nhỏ bên trong khu vực nguy hiểm chung, có thể được sử dụng nhưng không được xem xét như là thực hiện bất kỳ phần nào của các yêu cầu trong bảng 2.

Ngoài ra trong quá trình sử dụng bình chữa cháy thi cần lưu ý khi phun tuỳ thuộc vào từng đám cháy và lượng khí đẩy còn lại trong bình mà chọn vị trí, khoảng cách đứng phun cho phù hợp. Khi dập các đám cháy chất lỏng phải phun bao phủ lên bề mặt cháy, tránh phun xục trực tiếp xuống chất lỏng đề phòng chúng bắn ra ngoài, cháy to hơn.